Música

La música com a eina per al desenvolupament intel·lectual, auditiu i sensorial.

Un cop a la setmana hi ha una sessió  amb l’especialista de música, però també s'incorpora la música a la dinàmica habitual d'aula a través de les tutores. La música és un mitjà per a educar, que proporciona a l´alumne vivències intenses dins d´un ambient acollidor que l’ajuda a créixer com persona .

La música es treballa a partir d’una metodologia participativa que inclou la cançó, la dansa, els instruments i l´audició per a l´educació de la veu, del ritme i l´oïda sense deixar de banda la cultura musical i la introducció al llenguatge musical a través dels símbols.