TAULELL

Matrícula oficial dels cursos concertats

Totes les sol·licituds de preinscripció d'Educació Infantil tenen plaça assignada a La Farga.  Per facilitar-vos la matrícula si no em comuniqueu per escrit la renuncia de la plaça la faré efectiva directament.  

Podeu consultar aquí les llistes assignades


Si no ens heu facilitat la domiciliació bancaria podeu descarregar els dos formularis SEPE i enviar-los signats i escanejats a [email protected]

Formulari SEPE Institució 

Formulari SEPE As. Tamarell