Competència global

L’educació pot ser un gran motor de canvi per millorar el món. Per aconseguir-ho, ha d’estar orientada a crear líders 
que siguin autèntics humanistes, capaços de conviure i d’inspirar. 


Inspiring Others

La societat del coneixement i la revolució tecnològica acceleren, dia a dia, la globalització del camp econòmic, cultural i social. Ser competent en aquest món requereix coneixements i habilitats com dominar idiomes, aprendre a comunicar en registres i àmbits diferents, interpretar i sintetitzar diversos tipus d’informació o conèixer i apreciar altres cultures i formes de fer.

A la Institució La Farga treballem perquè l'alumne disposi de les eines necessàries per al desenvolupament de les seves competències i habilitats, aprenent a conviure i a comunicar-se amb tots a través d'una actitud oberta i positiva.

Educació artística

L’espai de l’art a l’escola no és només un espai on es fan treballs manuals per portar a casa. L’art té un paper important en l’educació: ens ajuda a conèixer el món, ens anima a indagar dins de nosaltres mateixos i a acostar-nos als altres amb una mirada diferent. L’art pot resultar ser no només una eina d’expressió i de gaudi personal, sinó una eina de col·laboració i canvi social. I és que l’art ens ajuda a millorar com a persones i com a comunitat.

En aquesta línia, la Institució La Farga duu a terme diverses iniciatives i activitats que faciliten la connexió entre l'àmbit escolar i l'àmbit artístic-musical i social. Els processos creatius, la generació de noves idees i l'estudi d'altres referents de les diverses cultures són alguns dels punts que es treballen en favor de fomentar un acostament bidireccional entre l'art i l'escola.

Oratòria

La comunicació i l’oratòria és la segona de les quatre línies clau que perfilen aquest eix del projecte Aude!

Els projectes inclosos en aquest marc van néixer des del convenciment que l’oratòria pot contribuir de manera significativa a l’èxit escolar i al desenvolupament personal dels estudiants, i també que les competències de comunicació són decisives per a la cohesió social.

En aquesta línia, a la Institució La Farga es treballa amb els alumnes les tècniques per a una expressió oral i escrita correcta. Habilitats necessàries per poder crear discursos coherents que arribin amb eficàcia a l’audiència. Això es concreta en una hora setmanal de classe d’oratòria/debat en la majoria de les escoles, en la participació d’aquests en activitats i competicions pròpies i externes i en l’organització de cursos de formació relacionats amb aquest àmbit per al professorat.

Idiomes

A la Institució La Farga existeix un plurilingüisme efectiu. El català, el castellà i l’anglès conviuen amb altres llengües que els centres integren com a assignatures curriculars o extraescolars: francès, alemany...

La figura de professors natius i l’acompanyament a l’alumne des de l’etapa d’Infantil són també elements clau per afavorir un aprenentatge sòlid i global que inclou la preparació per als exàmens oficials. A més, algunes escoles ofereixen, a partir de Secundària, la possibilitat de fer intercanvis a l’estranger.

MÉS INFORMACIÓ