All Day English Class (Línia d'immersió en anglès de Ll2 a P5)

Vine quan vulguis i podràs veure les aules en funcionament.

La Farga Infantil és un gran entorn per créixer. Desitgem tenir cura de tots els àmbits de la persona i estem convençuts que el millor pels nostres alumnes és oferir un entorn segur per atendre les seves necessitats i despertar interessos per explorar, indagar i crear..a través de diverses situacions de joc.   Estem molt atents a les seves reaccions emocionals i necessitats físiques. Valorem la comunicació com l’eix que ens permet conèixer cadascú dels nostres infants; Respondre a un somriure, una mirada, estar atents a un petit gest i a les primeres vocalitzacions és l’arrel per l’aprenentatge dels idiomes. All day English Class ( Línia d’angles des de LL2 fins a P5) i Horay English Project, són els dos camins per l’aprenentatge de l’anglès durant l’etapa d’educació Infantil . 

MÉS INFO DEL PLURILINGÜISME A LA FARGA INFANTIL
Competència global
Noticia