Formació per a famílies

Aquests cursos tenen com a objectiu convertir les situacions de la vida familiar en meravellosos moments d'aprenentatge,
que és una de les finalitats de l'educació en els primers anys com a pare i, més endavant, en les diferents edats i etapes dels fills.

Formació per a famílies