Atelier i expressió plàstica

Un "laboratori creatiu"

Sota la màxima pensar-manipular-crear, aquest "laboratori creatiu" ofereix als alumnes un espai per sentir i crear així com els diferents materials (sorra, pintures, fusta, modelats, elements de la natura...) amb els quals els més petits poden donar curs a la seva espontaneïtat i expressivitat.

La comprensió del procés creatiu es recolza en la manipulació constant i en la documentació i informació visual, tot això dins d'un ambient lúdic i distès. A més, tot aquest procés aula-atelier, es desenvolupa utilitzant l'anglès com a llengua vehicular.

L’objectiu és apropar els nens i nenes al món de l’art, convençudes que l'art i la creativitat els ajudarà en la seva vida. Van a l’Atelier a partir de Llar 2, però també compten en un espai de miniatelier a la pròpia aula on treballar les destreses plàstiques i la creativitat.

ARTENCURS