Atelier, Studio Artencurs

Una plataforma de comunicació digital d'Institució Familiar d' Educació

Fa 6 anys l'equip docent d'especialistes d'Arts Plàstiques de La Farga Infantil, Carmen Arrufat, sotsdirectora docent de La farga Infantil, Raquel Arévalo, professora de La Farga Infantil i Bea Rey, professora del col.legi La Vall, al costat de l'equip directiu ens vam adonar que teníem entre mans un projecte molt ric i innovador en què ja portàvem treballant molts anys i d'un potencial enorme com a eina i metodologia educativa, el Projecte Atelier.

Què és l'Atelier? Concebem l'Atelier com un espai artístic de coneixement de l' món, d'autoconeixement, de expressivitat, de formació de la sensibilitat estètica i d'acostament al món de l'art.

A l'Atelier intentem que els diferents espais ofereixin possibilitats per treballar tots aquests aspectes: la creativitat, l'experimentació, l'expressivitat, la reflexió, el joc, els aprenentatges tècnics ... però d'una manera conjunta i integrada.

Una bona sessió de plàstica hauria d'animar a l'observació (interior o exterior); a la experimentació amb els materials abans de posar-se a treballar en el projecte definitiu; a la reflexió amb preguntes, comentaris ...; a la materialització plàstica amb respecte per les seves idees, però oferint l'ajuda necessària; a l'autoavaluació dels propis resultats; a l'aprenentatge grupal, etc. intentant assegurar que es respectin els elements bàsics de tot procés creatiu.

No és dolent fer un treball manual, però seria perjudicial reduir la pràctica artística a fer sempre manualitats; no és dolent aprendre tècniques, però les tècniques estan al servei d'un projecte creatiu i no haurien de convertir-se en l'objectiu exclusiu de l'educació artística; no és dolent expressar, sempre que entenguem que l'expressió no és incompatible amb la reflexió, etc. L'educació artística s'orienta a l'educació integral de la persona.

Havíem detectat que l'interès pel nostre projecte sobrepassava l'àmbit de la nostra pròpia escola i volíem oferir una resposta. Això ens va portar a plantejar-nos quina viabilitat podíem donar-li per tal d'englobar i enriquir a tots els sectors de la comunitat educativa: Alumnes i pares de la nostra escola, col·legis d'Institució Familiar d'Educacio, altres escoles i col·legis, població de Sant Cugat de Vallès, així com l'àmbit cultural local, nacional i internacional.

Per a això, vam crear Artencurs, sota una proposta ambiciosa alhora que coherent i necessària amb la qual poder seguir aportant i innovant. Artencurs és una plataforma de comunicació digital d'Institució Familiar d' Educació accessible per la web-site www.artencurs.org i per la xarxa social de Twitter @artencurs. Com a seus físiques d'actuació diària presencial compta amb l'Atelier a La Farga Infantil i el Studio a la Vall, espais artístics de creació el gran objectiu dels quals és el desenvolupament del pensament creatiu de l'alumnat d'Infantil i primària. Artencurs, per tant, funciona com el canal de difusió de les activitats artístiques culturals. Però, Artencurs no redueix la seva tasca als projectes artístics i la seva corresponent documentació sinó que abasta un ampli ventall d'actuacions: Impartir formació artística en línia i presencial a professorat i universitaris vinculats al nostre col·legi i externs; Organització de jornades pedagògiques i tallers artístics, realització de intervencions artístiques i exposicions a l'entorn de la nostra comunitat així com en institucions locals (biblioteca, museu).

Igualment Artencurs participa en congressos nacionals i internacionals i fa col·laboracions amb entitats, alguna tan prestigiosa com el Tinkering Studio del Museu Exploratorium de San Francisco. Artencurs és una plataforma educativa en continu desenvolupament que es fonamenta en la convicció de la potencialitat de l'Art com a eina educativa i de canvi. Aposta pel valor de la creativitat i fomenta el pensament reflexiu i crític, tan demandat per la nostra societat, al costat d'un aprenentatge global. Per això, l'equip d'art-educadores de Artencurs aposta per metodologies STEAM, Maker, Tinkering, Reggio Emilia, Art Thinking, Visible Thinking. Artencurs es nodreix de la investigació constant unida a l'autoavaluació i avaluació de la feina que duem a terme.