Axenroos. Habilitats socials

Creiem que l’escola és un lloc que ha de permetre i propiciar el desenvolupament integral de l’ infant, buscant el ple rendiment de les seves capacitats.

A La Farga Infantil creiem que hem d’educar individus  integrats i actius  que sàpiguen conviure i relacionar-se de manera positiva amb el seu entorn social. És necessari un treball sistemàtic des de la família i des de l’escola per aconseguir un alt grau d’excel·lència en la competència social.

L’habilitat social és l’art de relacionar-se adequadament amb els altres. De la mateixa manera que al nen li ensenyem a parlar, a contar, a dibuixar, l’anglès... creiem que també hem d’ensenyar-li l’art d’interactuar, propiciant que els nostres alumnes siguin generosos, servicials, líders, responsables, etc. L’aspecte actitudinal, l’educació en valors, el coneixement personal, l’autoestima tenen molt a veure amb el desenvolupament de les habilitats socials.

L’objectiu d’aquest projecte és el ple desenvolupament emocional del nen.

L’art de saber relacionar-se adequadament amb els altres és una habilitat social que s’aprèn com qualsevol altra habilitat; no és una qüestió de genètica, és una qüestió d’entorn. Depèn dels models amb els quals hem crescut, i de les oportunitats que ens han ofert per actuar. Són comportaments i conductes que s’aprenen i per tant susceptibles a l’entrenament i a l’ensenyament.

La competència social és més que la simple diferenciació dels sentiments. Inclou la conducta: l’habilitat social.  Els sentiments són el motor de les conductes en les interrelacions humanes. Per això és important, com a primer pas, ensenyar a reconèixer-los, identificar-los, anomenar-los y diferenciar-los.

La brúixola d'AXENROOS és una visió flamenca molt humana de concebre i treballar les habilitats socials; és un model formulat per Ferdinand Cuvelier, i intenta explicar com funcionen aquests intercanvis.

Aquest model pretén apropar el món de les habilitats socials als nens/es mitjançant la utilització d’animals. A través de les diferents activitats i personatges de la brúixola ajudem al nen a diferenciar els sentiments, pera a que posteriorment sàpiga relacionar-los amb diferents tipus d’interacció social.  Aconseguim que el nen disposi d’un ampli repertori d’actituds i reaccions positives davant d’una situació.

Cadascun dels animals representats a la brúixola dels sentiments té unes qualitats concretes que responen a una habilitat social a desenvolupar:

Mussol: Fa referència a la habilitat de retenir béns propis o d’un mateix

Àliga: Fa referència a la habilitat d’enfrontar-se als béns dels altres, és a dir, tenir un esperit crític. 

Lleó: Representa la habilitat d’oferir béns informatius, és a dir, liderar.

Camell: Fa referència a la habilitat d’acceptar béns informatius, és a dir, ser capaç de seguir instruccions

Cabra: Representa la habilitat de rebutjar béns i mantenir-se ferm en les idees pròpies.

Tortuga: Fa referència a la habilitat d’ignorar béns, és a dir, admetre les limitacions.

Gall d’indi: Es refereix a la habilitat d’oferir béns, en especial apropar-se als demés.

Mapatxe: Es refereix a la habilitat d’acceptar béns, i específicament, ser capaç d’admirar i respectar als altres.

Castor: Fa referència a la habilitat d’oferir béns, cuidar, donar suport als demés.

Gat: Representa la habilitat d’acceptar béns, i suposa la capacitat de demanar ajuda.

A la pràctica els animals són introduïts als nens/es mitjançant un conte on els animals es presenten poc a poc, per tal que el nen/a conegui les seves habilitats i els seus trets.  A mida que els nens van integrant les característiques de cada animal, es fan roles-playing de situacions i es passa a determinar quins animals s’ajusten a cada comportament o actitud. Això permet que el nen aprengui a analitzar les situacions diàries, els conflictes des de la perspectiva de la brúixola dels sentiments.

La brúixola també ens permet observar dins quines seccions del cercle es mou normalment un nen, és a dir, quines són les habilitats socials que domina. Això ens permetrà anar desenvolupant i treballant la resta d’habilitats, aconseguint que el nen sigui capaç d’ interactuar adequant el seu comportament a diferents situacions.


Més projectes

Noticia
Articles relacionats