Creativitat

Atelier i dinàmiques expressives

La creativitat a l’escola es desenvolupa a través de la música i de l’art, i també a través de tots els altres projectes escolars.

ATELIER:
L’Atelier és un taller artístic on desenvolupar capacitats artístiques com l’observació, el pensament visual, la interpretació d’imatges, l’habilitat gràfica, el gust i l’estètica... i molt especialment la creativitat. Entenem la creativitat com la capacitat d’idear projectes valuosos i de portar-los a terme. El treball artístic i creatiu afavoreix la capacitat de valorar les diferents opcions, la capacitat de prendre decisions, de pensar de manera divergent, d’observar la realitat des d’un altre angle... capacitats que es fan molt necessàries en un món cada cop més incert que requereix de persones creatives i flexibles que sàpiguen trobar noves solucions.

DINÀMIQUES EXPRESSIVES:
Dinàmiques expressives és el nom que donem al projecte d’expressió corporal i musical i en el que la creativitat també té un paper fonamental. En aquest espai, a partir de la musica i de jocs d’expressió corporal, els nens i nenes aprenen a connectar amb les seves emocions i a expressar-se a través del moviment , la dramatització i la música.