Curs d'orientació familiar: Amor matrimonial I

És un programa on els matrimonis participants troben un mitjà que els ajuda a millorar com a persones, com a esposos, com a pares i la qualitat del seu “Amor Matrimonial”.

És un programa on els matrimonis participants troben un mitjà que els ajuda a millorar com a persones, com a esposos, com a pares i la qualitat del seu “Amor Matrimonial”.

Lloc: Escola Infantil La Farga

Horari: Responent a la vostra demanda obrim un grup en horari de dijous al vespre.

Divendres de 17:15h a 18:45h.  Hi haurà guarderia per els vostres fills.

Dijous de 21:00 a 22:30h

Coordinadora: Ana Castán ([email protected])

Drets d’Inscripció

Una part del cost està subvencionat per l’AMPA. Cada matrimoni ha d'abonar 90 euros.

El preu de l’ inscripció inclou el material facilitat de casos i notes tècniques, i el servei de permanències dels nens i nenes dels divendres

Començar una vida familiar no és fàcil. Els joves matrimonis que avui s’embarquen en una aventura es troben amb plantejaments conjugals molt dispars. Aquest curs d’Amor Matrimonial pretén donar a matrimonis molt joves coneixements, raons i eines per assentar amb fermesa la seva relació conjugal des dels primers moments.

Conquerir l´ “Amor” i molt més l’Amor Matrimonial és cosa de dos, per això oferim aquest curs a dones i homes que desitgen estimar-se plenament amb les seves diferències i que anhelen construir una vida familiar satisfactòria, estimant íntegrament.


QUADRE TEMÀTIC

  1. El matrimoni: Què comporta el matrimoni? (20/10/17) o (19/10/17)
  2. Dones i homes: Les diferents formes de plantejar-se l’amor (27/10/17) o (26/10/17)
  3. Diàleg conjugal: Les influències d’un món materialista (10/11/17) o (09/11/17)
  4. La llar bombolla de felicitat: L’organització de la vida familiar (24/11/17) o (23/11/17)
  5. Conquerir l’amor: Del enamorament a l’amor  (15/12/17) o (14/12/17)

Inscripcions aquí.


Es un programa donde los matrimonios participantes encuentran un medio que les ayuda a mejorar como persones, como esposos, como padres y la calidad de su “Amor Matrimonial”

Lugar:   La Farga Infantil

Horario: Respondiendo a vuestra demanda abrimos un grupo los jueves por la noche.

Viernes de 17:15h a 18:45h  Habrá guardería para vuestros hijos.

Jueves de 21:00 a 22:30h. 

Coordinadora: Ana Castán

Derechos de Inscripción

Una parte del coste del curso está subvencionado para el AMPA. Cada matrimonio deberá abonar 90 euros.

El precio de la inscripción incluye el material facilitado de casos y notas técnicas, y el Servicio de permanencias de los niños y niñas.

Comenzar una vida familiar no es fácil. Los jóvenes matrimonios que hoy se embarcan en tal aventura se encuentran con planteamientos conyugales muy dispares.

Este curso de Amor Matrimonial pretende dar a matrimonios muy jóvenes conocimientos, razones y herramientas para asentar con firmeza su relación conyugal desde los primeros momentos.

Conquistar el “Amor” y mucho más el Amor Matrimonial es cosa de dos, por eso ofrecemos este curso a mujeres y hombres que desean amarse plenamente desde sus diferencias y que anhelan construir una vida familiar satisfactoria, amándose íntegramente.


CUADRO TEMÁTICO

  1. El matrimonio: ¿Qué nos comporta el matrimonio? (20/10/2017) o (19/10/17)
  2. Mujeres y Hombres: Las diferentes formas de plantearse el amor (27/10/2017) o (26/10/17)
  3. Diálogo conyugal: Las influencias de un mundo materialista (10/11/2017) o  (09/11/17)
  4. El hogar burbuja de felicidad: La organización de la vida familiar (24/11/15) o  (23/10/17)
  5. Conquistar el amor: Del enamoramiento al amor (15/12/15) o  (14/12/17)

Inscripciones aquí.

Noticia
Articles relacionats