Cursos d'Orientació Familiar (COF)

Si encara no heu provat l'experiència de fer un COF, us animem a llançar-vos-hi de ple al llarg d'aquest curs. Divendres 26 de gener comença una nova tanda de Cursos d'Orientació Familiar.

Benvolguts pares,

Atenent la necessitat de formació permanent per a l'educació dels nostres fills i filles, us proposem dos cursos d'Orientació Familiar (COF's) dirigits pel FERT que es faran a La Farga Infantil aquest curs.

PRIMERES PASSES (D'1 A 3 ANYS)

PRIMERES CONVERSES (4 i 5 ANYS)*

S'ofereixen dues opcions d'horari. 

Divendres de 17:15h a 18:45h  Hi haurà guarderia per els vostres fills.

Dijous de 21:00h a 22:30h


1a  sessió:26 de gener 
2a  sessió:09 de febrer
3a  sessió:23 de febrer
4a  sessió:09 de març
5a  sessió:23 de març
6a  sessió:06 d'abril

Preu: 90 euros.
Pagament a través de transferència a INSTITUCIO FAMILIAR D'EDUCACIO
ES63 0081 5154 2400 0105 6808, REFERENCIA: COFLFI COGNOMS

Posem a la vostra disposició la persona de contacte de La Farga Infantil que us ajudarà a resoldre els vostres dubtes i que estarà a la vostra disposició al llarg del curs.

Ana Castán: acastan@la-farga.org Tel. 93 674 97 97

La metodologia dels cursos és fonamentalment participativa. Es basa en la discussió dels casos en equips de treball formats per diversos matrimonis. Aquests equips es reuneixen sota els principis de la llibertat, el respecte a les opinions alienes i l’amistat com a eix que fomenta la participació. L’exposició dels casos es debat en sessions generals moderades per experts en Orientació Familiar amb la col·laboració d’un equip tècnic d’investigació.

Volem encoratjar-vos a participar-hi. Som conscients de les dificultats i l’esforç que us suposa; però també del bé que reporten a tota la família. Des de l'escola tenim l'experiència dels bons resultats i l'amistat que es forja entre els pares que hi participen.

Apunteu-vos aquí: 


Estimados padres,

Atendiendo a la necesidad de formación permanente para la educación de nuestros hijos, os proponemos una selección de COF’s  (Cursos de Orientación Familiar) dirigidos por el FERT que se realizarán en La Farga este curso.

PRIMEROS PASOS (DE 1 A 3 AÑOS)

PRIMERAS CONVERSACIONES (4 Y 5 AÑOS)*

Se ofrecen dos opciones de horario:

Viernes de 17:15 a 18:45, con servicio de guardería.

Jueves de 21:00h a 22:30h

1a  sessión 26 de enero

2a  sesión 09 de febrero

3a  sesión  23 de febrero

4a  sesión 09 de marzo

5a  sesión: 23 de marzo

6a sesión: 06 de abrilPrecio:  90 €

Pago a través de transferéncia a:

INSTITUCIO FAMILIAR D'EDUCACIO: ES63 0081 5154 2400 0105 6808

REFERENCIA: COFLFI COGNOMS
Ponemos a vuestra disposición la persona de contacto de La Farga Infantil que os ayudará a resolver vuestras dudas y estará a vuestra disposición al largo del curso.

Ana Castán: [email protected]   Tel. 93 674 97 97

La metodología de los cursos es fundamentalmente participativa. Se basa en la discusión de los casos en equipos de trabajo formados por diferentes matrimonios.  Estos equipos se reunen bajo los principoios de libertad, respeto a las opiniones ajenas y la amistad como el eje que fundamenta la participación.  La exposición de los casos es debatir en segiones generales moderadas por expertos en Orientación Familiar con la colaboración de un equipo técnico de investigación.

Queremos animaros a participar.  Somos conscientes de las dificultades y el esfuerzo que os supone, pero también del bien que reporta a toda la familia. Desde el colegio tenemos la experiéncia de los buenos resultados y la amistad que se forja entre los padres que participan.

Apuntaros aquí* PRIMERES CONVERSES OPCIÓ DIJOUS AL VESPRE 

Horario: Jueves de 21:00 a 22:30, sin servicio de guardería.

 

1a  sessión 26 de enero

2a  sesión 9 de febrero

3a  sesión  23 de febrero

4a  sesión 9 de marzo

5a  sesión: 23 de marzo

6a sesión: 6 de abrilNoticia
Articles relacionats