Educació en valors

Els valors no s’expliquen, els valors s’han de viure, “s’encomanen”. Per això l’escola i els seus mestres han de ser capaços de generar situacions on poder viure i compartir aquest valors.

Tots els que formen part de la comunitat educativa són models i agents educadors. No hi ha una assignatura de valors, sinó que cal tenir una planificació segons les edats i, alhora ser suficientment flexibles per saber adaptar-se a les circumstàncies, reconeixent i fomentant els bons hàbits. Això requereix un professorat i una xarxa de famílies implicades.

Els nostres programes abracen tos els àmbits del nen des del coneixement d’un mateix i dels altres fins a la capacitat de tenir una visió transcendent pròpia de l’humanisme cristià. Per tant, ja des dels primers anys, donem especial importància a valors com l’autonomia personal, l’esforç, l’optimisme, la generositat i el respecte vers els altres.

projecte de música, projecte Atrium, projecte Axenroos: habilitats socials, Projecte Cuida'm

<iframe width="460" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/h40iHyJIeNU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Noticia
Articles relacionats