Eduquem en la vida, eduquem per la vida

A La Farga Infantil treballem les habilitats d’autonomia personal (cura d’un mateix ordre, alimentació equilibrada i son) des de ben petits.

La nostra actitud com a educadors consisteix en transmetre missatges motivadors per ajudar el nen en el seu procés de creixement.

La seguretat en un mateix, en la pròpia capacitat, és imprescindible per seguir aprenent, per progressar, per créixer sans en el més ampli sentit de la paraula. L’actitud més important per a una mestra o pels pares és de confiança. El nen ha de notar que creiem en ell, que confiem en ell.

L’educació de les virtuts és molt important, i ho és des dels primers anys. Una manera d’educar aquestes virtuts és insistint, repetidament i exigint en les petites coses, en els detalls del dia a dia.

Els hàbits es poden definir com aquelles rutines o pautes de comportament que ajuden als infants a estructurar el seu món, a orientar-s’hi i, en conseqüència, a formar-se millor. L’adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i esdevé necessària en l’adquisició de nous aprenentatges. L’objectiu final de l’adquisició de qualsevol hàbit és l’autonomia, que és la capacitat de prendre decisions i resoldre situacions quotidianes prescindint de l’ajuda o del suport d’altres.

Autonomia i intel·ligència van íntimament unides. La persona veritablement autònoma raona constantment, ha de pensar per resoldre les situacions quotidianes de la seva vida; no depèn d’altres que pensin per ell.


Noticia
Articles relacionats