El joc

A la reunió de llar d'infants vam gaudir de la sessió que ens va oferir la psicòloga Cristina Luna, sobre la importància del joc.

El joc és una activitat molt lligada a la vida de les  persones, siguin nens o adults. A tots ens agrada jugar, però aquesta activitat ha d'agafar especialment rellevància a l'etapa d'infantil i sobretot de 0 – 3.

La importància del joc és múltiple. Cobreix un ventall molt ampli i complet del nen: gaudeix perquè és una estona divertida, li permet aprendre i créixer, afavoreix la motricitat (gruixuda i prima), estimula el llenguatge, afavoreix les relacions socials, enforteix el vincle afectiu. En definitiva és la millor metodologia perquè els nostres infants desenvolupin i creixin en els aspectes cognitius, socials, emocionals i de valors.

Hi ha diferents moments del joc, en funció de l’edat , l'etapa evolutiva i la maduresa:

- Joc amb el propi cos (picar de mans,..)

- Joc sensorial-motriu: xupar, omplir, buidar, rodar, ficar, treure,

- Joc simbòlic

- Joc de construcció

- Joc amb normes

- Joc per a desenvolupar la creativitat.

Tot aprenentatge provoca satisfacció. El joc, com eina d’aprenentatge també compleix aquest requisit. A més a més de generar satisfacció, convida al descobriment, a la exploració, a la imitació,  permet la imaginació, la creació, permet una organització específica i es centra en un temps i un espai concrets.

Podem trobar tipus de jocs i joguines per desenvolupar: la destresa, la naturalesa constructiva i creadora, la representació, la imitació, les habilitats socials, la sensibilitat artística, despertar l’interès científic i mecànic, joguines d’elaboració domèstica i hi podem incloure també els contes.

Però el més important no són les joguines sinó el joc; el compartir activitats,  i moments amb els nostres nens/es en els que tots ens divertim. Cada moment es converteix en una oportunitat per gaudir de la companyia i de l'estona, enfortint el vincle i establint les bases de la comunicació i afavorir el creixement.


Noticia
Articles relacionats