El joc

A través del joc es pot treballar el caràcter i la sensibilitat, i serveix d’eina per fomentar valors com la tolerància, la solidaritat, la igualtat, saber perdre, saber guanyar, la resolució de conflictes, la concentració, la memòria, el llenguatge,

Hi ha diferents etapes del joc, en funció de l’edat i la maduresa. En les diferents etapes podem trobar els següents tipus de joc:

-       Joc sensorial-motriu: xupar, omplir, buidar, rodar, ficar, treure,…

-       Joc simbòlic

-       Joc de construcció

-       Joc amb normes

-       Joc per a desenvolupar la creativitat.

Tot aprenentatge provoca satisfacció. El joc, com eina d’aprenentatge també compleix aquest requisit. A més a més de generar satisfacció, convida al descobriment, permet la imaginació, la creació, permet una organització específica i es centra en un temps i un espai concrets. Té un sentit global.

Una joguina influeix en el desenvolupament sensorial, psicomotriu, cognitiu, de llenguatge, emocional i social.

Darrera d’una joguina, a més a més, hi ha d’haver un model educatiu.

Podem trobar joguines per desenvolupar: la destresa, la naturalesa constructiva i creadora, la representació, la imitació, les habilitats socials, la sensibilitat artística, despertar l’interès científic i mecànic, joguines d’elaboració domèstica i hi podem incloure també els contes.

Les joguines s’han d’escollir en funció dels valors que volem transmetre, han de ser adequades a l’edat evolutiva, tenen que servir com a eina per estimular el joc i han de ser segures.

Però el més important no són les joguines sinó el joc; el compartir activitats,  i moments amb els nostres nens/es en els que tots ens divertim.


Noticia
Articles relacionats