El llenguatge

El llenguatge s’aprèn degut a la formació de circuïts neuronals en el cervell i només s’adquireix durant les primeres edats i en contacte amb els pares o altres persones properes.

Segons Glenn Doman, el llenguatge és l’habilitat que ens permet assignar un so específic per simbolitzar idees, pensaments, emocions, interessos,... És un mitjà d’expressió.

Durant el primer any de vida el progres és lent i es produeix més en l’àmbit de la comprensió que de la parla pròpiament dita. És a dir, que si un nen de 12 mesos no diu masses paraules però la resta del seu desenvolupament és normal, probablement no tingui cap problema per desenvolupar el llenguatge. Durant els primers dos anys i mig de la vida del nen el que comprèn és un indicador molt més fiable del seu desenvolupament que el que diu.

Perquè es produeixi un bon desenvolupament del llenguatge s’ha de tenir d’una banda una bona capacitat auditiva i d’altra banda uns adults que parlin al nen amb regularitat.

Per tal d´oferir als nostres fills la possibilitat de parlar de manera adequada és important oferir-los oportunitats per enfortir tot l’aparell fonador (boca, llengua...) a partir d’activitats quotidianes com poden ser xuclar d’una palla, bufar o fer petons. Cal anar retirant-los aquells objectes com el xumet o el propi dit en les edats correctes , així com donar-los una alternativa al consum de llet amb biberó en edats més avançades.

D’altra banda l’exemple que els podem donar els adults és bàsic per un bon desenvolupament de la parla i és important que en un món tan ràpid i canviant dediquem petites estones a mirar-los als ulls, a parlar-los correctament i a fer-los descobrir el plaer per la lectura.

A continuació us proposem alguns jocs senzills que realitzem les mestres cada dia a l’aula i que us poden ajudar a enriquir el treball del llenguatge:

-          Bufar bombolles de sabó

-          Bufar pilotes de ping-pong

-          Beure aigua d’un got o amb una palla

-          Observar davant d’un mirall tot l’aparell fonador

-          Fer jocs amb la llengua, com poden ser moure-la amunt i avall

-          Llepar-se el bigoti prèviament untat de xocolata

-          Mirar contes i anomenar els objectes que hi surten

-          Procurar que el nen no assenyali el que vol i acompanyar l’acció amb la paraula correcta.

-          Emetre sorolls d’animals de la granja (onomatopeies)

-          Parlar per telèfon

-          Parlar amb un micròfon


Noticia
Articles relacionats