El llenguatge verbal a infantil

Afavorir el desenvolupament del llenguatge és un dels objectius primordials de l’etapa d’educació infantil.

La funció de l’escola respecte al llenguatge oral és crear una gran quantitat i varietat de contextos i situacions en els quals es diversifiquin els usos dels llenguatge, els termes i les expressions lingüístiques. Però hem de tenir en compte que en els primers moments del desenvolupament de l’infant els seus instruments de comunicació estan molt interrelacionats i és difícil separar els que són orals (balboteig, sons, plors, etc) dels que són corporals (expressió i gestos). A poc a poc el domini progressiu del llenguatge oral fa que aquest esdevingui un instrument privilegiat de comunicació.

Aquí a l’escola es preveuen les activitats de desenvolupament del llenguatge en el conjunt d’activitats que es presenten al llarg de la jornada escolar. (Tenint en compte que tot el temps que passa l’infant en el centre és educatiu, s’ha de considerar que en totes les activitats es pot potenciar la comunicació i el desenvolupament lingüístic).

Tot i que gairebé totes les situacions de la vida quotidiana esdevenen ocasions adients per treballar el llenguatge, les mestres disposem de recursos i propostes especifiques per dur a terme activitats de desenvolupament lingüístic. Aquestes activitats s´han de proposar de manera estimulant, anunciant-les com un joc divertit que promogui la participació: activitats d’atenció i discriminació auditives, jocs de motricitat bucofacial, activitats d’articulació, activitats amb paraules i frases, lectura d’imatges…

A part de les activitats dirigides, també aprofitem els moments i situacions específics que propicien el desenvolupament tant de l’expressió com la comprensió verbal. Aquestes activitats referides al context real són: les entrades i sortides, els hàbits i rutines que es treballen diàriament a l’aula, les accions sobre els objectes, les converses col·lectives a l’aula…

 


Noticia
Articles relacionats