L'hora del pati. Com els ajuda a créixer?

Aprenen a relacionar-se, a acceptar propostes i a donar idees

L’hora del pati és una estona d’esbarjo en la que els nens i nenes juguen lliurement en un espai obert. Durant aquesta estona el nen té l’oportunitat de jugar lliurement, escollint el tipus de joc que més li ve de gust. Normalment els nens de 4 anys prefereixen jugar amb altres nens i nenes tot i que de vegades no és un grup fix.

Aprenen a relacionar-se entre iguals, a acceptar propostes, a donar idees, a seguir unes regles de joc o uns rols determinats.

També és un moment en que hi solen haver petits conflictes fruit de l’aprenentatge de la socialització.

La mestra hi està present, però quan hi ha algun petit problema anima i ajuda, en la mesura de lo possible, a buscar per ells mateixos les solucions.


Preparats per al canvi
Noticia