Els espais: noves metodologies

L'objectiu és oferir als nens i nenes oportunitats d'aprenentatge a través del joc i la manipulació, afavorint el desenvolupament de tot el seu potencial sensorial, imaginatiu, simbòlic, relacional, creatiu, lingüístic i cognitiu.

Gràcies als materials organitzats a dins de les aules de referència, serà possible per ells poder expressar-se a través dels seus múltiples llenguatges, amb l'ajuda i la guia de les mestres, que acompanyaran el seu dia a dia al llarg de tot el curs, donant-los model, oferint oportunitats i reforçant positivament l’aprenentatge. Això s’aconsegueix fent un seguiment i observació de cadascun d'ells.

En l'organització de l'espai és necessari trobar un equilibri entre l'estabilitat i la flexibilitat, per afavorir la seguretat i l'autonomia dels nens i poder assegurar, a la vegada, les seves necessitats de curiositat, joc i exploració.

El joc de què gaudeixen en aquests espais els permet ser, actuar, pensar i comunicar des d'un context que els interessa, que els motiva i, que els fa sorprendre d'ells mateixos i dels altres.

És important distingir entre espai que seria tot allò que envolta al nen, l’aula , el mobiliari, materials didàctics i decoració. I ambient que es refereix a la relació entre l’espai físic i les relacions què s’estableixen (els afectes, les relacions entre els nens, les nenes i totes les persones que comparteixen l’espai).

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/154292898" width="460" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

A les aules podem trobar els següents espais:

Mini -atelier

Joc simbòlic

Lectura i zona d’assemblea

Construccions/tren i cotxes/racó natural.

Alguns punts a tenir en compte d’aquesta  metodologia són:

-      La importància de mantenir un ambient segur, amb una bellesa estètica, que sigui flexible, confortable i atractiu, que afavoreixi l’autonomia, la relació i la comunicació dels que hi interactuen.

-      Propiciar situacions en les quals l’infant pugui experimentar i expressar.

-      Donar als nens i nenes la possibilitat d’escollir i prendre decisions.

-       Ajudar als alumnes a que puguin trobar ells mateixos la solució dels problemes.


L’aula  es converteix en una aula laboratori, l’espai i l’ambient es transformen per donar pas al nen com a protagonista del seu propi aprenentatge.
Noticia
Articles relacionats