Emocionar-te

Els dissabtes 7 i 28 de maig hi haurà tallers per a nens i nenes de 4 a 12 anys

El dia 5 de maig s'inaugurara al Centre Maristany d' Art Contemporani l'exposició que és el resultat del projecte educatiu Emocionar-te desenvolupat durant aquest curs per les escoles La Vall (Bellaterra), Escola Infantil La Farga (Valldoreix) i La Farga {Sant Cugat del Valles). L'exposició és l'element central d'aquesta iniciativa que sorgeix de la interacció de la feina de tres escoles del Valles. Les peces elaborades pels petits artistes d'Emocionar-te es podran visitar fins al 5 de juny,

Emocionar-te és un projecte artístic-educatiu, integrat a la plataforma Art en Curs, que vol apropar el món de l'art i el món de l'escola per tal d'abordar la tematica de les emocions des del llenguatge de l'art contemporani. L'art és un mitja idoni per treballar les emocions, per aprendre a reconeixer-les en nosaltres i en les persones que ens envolten, afavorint així una adequada educació emocional. Emocionar-te recull, dones, el treball artístic de l'alumnat de P4 i PS (La Farga Infantil), 1 r i 2n EPRI (La Farga) i 4t i Se EPRI (La Vall) i les peces de les art­educadores i encarregades del projecte Raquel Arévalo, Beatriz Rey i Carmen Arrufat.

Amb l'exposició Emocionar-te es trenquen les fronteres de l'escola, s'estableix la col·laboració entre sala d'art- i escola, s'atorga valor cultural a les peces i el projecte pren !'envergadura de formar part de la realitat de la seva ciutat, deixant de ser un treball més de l'escola per obrir­se a tota la comunitat com una manifestació clara de la rellevancia deis infants com a membres actius de la societat del present.

lotes les produccions artístiques giren entorn de l'eix de les emocions des de diferents propostes que promouen el replantejament, el pensament. la relació, la transformació fins a arribar a la creació. L'estetica s'emmarca dones dins de la gran varietat de línies artístiques que conforma l'art contemporani; instal·lació, art conceptual, figuració, constructivisme, fotografía ...

Emocionar-te inclou també altres activitats (tallers, conferencies, participacions en jornades educatíves, etc). Així el día 2 de juny tindra l loc a I' Arxiu General de Catalunya la Conferencia "Creativitat, emocions i intel·ligencia creativa a l'escola".

Els dissabtes 7 i 28 de maig hi haurà tallers per a nens i nenes de 4 a 12 anys

Blog Emocionar-te                

NOTÍCIA TOT SANT CUGAT  


Noticia
Articles relacionats