Hàbits d'autonomia als 3 anys

A partir dels 3 anys, l'autonomia és fonamental pel desenvolupament correcte dels infants. Potenciar que els nens siguin autònoms és donar-los l'oportunitat d'aprendre a ser responsables i a superar nous reptes, la qual cosa millora la seva confiança

Els nens d'aquestes edats es deleixen per fer encàrrecs i col.laborar en les tasques domèstiques. Cal aprofitar aquesta actitud per fer-los més responsables en el dia a dia.

I què podem fer els pares i les mares?

Establir un nombre limitat de normes que cal complir i predicar amb l´exemple: els nens aprenen allò que veuen. Heu de ser pacients, oferir la vostra ajuda sempre que la necessitin, però esperar que siguin ells els qui us la demanin. Animar i reforçar els avenços aconseguits, per petits que siguin i augmentar el grau de dificultats de les tasques progressivament, d´acord amb les seves possibilitats. Felicitar-lo per la feina ben feta i per aconseguir superar reptes. Permetre-li que experimenti i que s'equivoqui. Ajudar-lo a tolerar les petites frustracions.

ACTIVITATS  QUE  PODEN  FER  DE  MANERA  AUTÒNOMA ELS  INFANTS  DE  3 a 6  ANYS:
Cura personal: Rentar-se la cara, les mans i les dents, ensabonar-se, pentinar-se,  calçar-se les sabates. Tenir cura de mocar-se. Anar net. Posar-se la mà a la boca quan tossim. Començar amb ajuda a vestir-se i despullar-se. Començar a cordar botons i cremalleres. Anar al wáter sol. Començar a netejar-se després d´anar al wc. Controlar totalment els esfínters de dia.
Ordre: Ajudar a endreçar la seva habitació i la seva roba. Tirar els papers a la paperera. Deixar l´abric i la motxilla ben penjada.
Alimentació: Ajudar a parar i desparar la taula, menjar de manera autònoma.(el temps per menjar ha d´oscil.lar entre 20´ i mitja hora). Utilitzar correctament els diferents coberts, gots, etc. No tocar el menjar amb les mans. Aprofitar l´estona dels àpats per interaccionar i parlar amb nosaltres. Restar assegut fins que acaba de menjar.
Descans: Deixar els nens que s´adormin per sí sols al seu llit. No dormir-lo ni esperar a què s´adormi. Dormir les hores necessàries. Establir horaris per anar a dormir, tenint en compte: la necessitat d´hores de son del nen i l´hora a la que te que llevar-se.
Àmbit escolar: Preparar la roba o el material per anar a l'escola, encarregar-se de portar el material que li demanen, etc.

Cal treballar els hàbits conjuntament família i escola, per tal de donar unes pautes coherents, alhora que li facilitem l´aprenentatge dels comportaments, pel fet d´actuar tots en una meteixa direcció.

Ajudar-los a ser més AUTÒNOMS I RESPONSABLES, els ajudem a ser més feliços!


Noticia
Articles relacionats