Hàbits i autonomia

Els hàbits són unes pautes i rutines que ajuden els nens i nenes a estructurar-se i orientar-se. L´adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms i fa possible que tinguin una convivència millor amb els altres.

Per altra banda són necessaris en l´adquisició dels nous aprenentatges.

Els hàbits s´han de treballar a casa i a l´escola. A mesura que els nens i les nenes van assolint els diferents hàbits se senten més segurs i amb ganes d´aprendre. Observar els seus petits progressos dia a dia i saber valorar-los és per a ells una motivació important i necessària per continuar avançant. El treball dels hàbits ha de ser una tasca compartida entre la família i l´escola. Per això us proposem que a casa treballeu els següents hàbits que de manera autònoma els infants de 3 a 6 anys haurien d’anar assolint:

-      Utilitzar un vocabulari adequat a l´hora de saludar.

-      Demanar les coses amb educació (si us plau) i donar les gràcies.

-      Saber escoltar a la persona que estigui parlant en aquell moment sense interrompre’l.

-      Adequar el to de veu en funció de la situació.

-      Seure correctament a la cadira.

-      Adequar el vestuari en funció de l´activitat i el lloc.

-      Començar a vestir-se i despullar-se sols.

-      Cordar-se i descordar-se les sabates.

-      Recollir i guardar les joguines.

-      Menjar ben asseguts.

-      No parlar amb la boca plena.

-      Eixugar-se amb paper i tirar de la cadena del wàter.

-      Tenir cura de l´aspecte personal.

-      Fer ús del mocador i saber-se mocar.

-      Dedicar el temps necessari a casa per fer deures, estudiar i preparar el material.

-      Compartir la responsabilitat de la feina comuna.

-      Mantenir net els diferents espais.

Els pares haurem de reconèixer i valorar els seus esforços per anar adquirint aquests hàbits.

Ens preocuparem que portin una dieta adequada i equilibrada en tots els seus àpats fent que mengin de tot sense consentir capricis.

Hem de pensar, també, que eduquem més amb l´exemple que amb les paraules.

Quan es treballen els hàbits conjuntament família i escola, estem donant unes pautes coherents, alhora que li facilitem l´aprenentatge dels comportaments, pel fet d´actuar tots en una mateixa direcció.


Noticia
Articles relacionats