HORT URBÀ

Un espai de natura a l'escola

L’hort urbà és un projecte sociocultural i intergeneracional on participen nens i nenes de diferents edats de l’escola infantil i on també intervenen altres persones, com els avis que ens donen consell de com fer un hort i de com portar a bon terme aquestes activitats hortolanes.

Tenir a dins de l’escola un espai a l’aire lliure on participar de la creació i manteniment d’un hort urbà, ens permet potenciar les capacitats físiques, cognitives i d’autoestima dels nostres alumnes; ens ajuda a promoure entre els infants una relació més estreta amb la natura i amb els diferents elements climàtics.

En els tallers a l’hort es treballa la consciència del eco-cultiu, tot gaudint de la jardineria i promovent els beneficis de l’alimentació equilibrada.

La preparació del sòl per a la sembra és una de les activitats més laborioses on els nens hi col·laboren arrencant males herbes, removent la terra, aportant nutrients... i totes aquelles tasques necessàries per a la la posterior plantada de llavors i arranjament dels planters. Un cop plantat l’hort, cal tenir cura del terreny, oferir el reg necessari, trasplantar, netejar i fer totes aquelles activitats que, de manera imperceptible, permetran als nens fer uns aprenentatges que duraran tota la vida com:

Aprendre la propietat de les hortalisses, de les verdures entenent com els factors climàtics influeixen en el seu creixement.

Sentir els diferents olors de les herbes aromàtiques i gaudir d’una ruta d’olors aromàtiques.

Apropar-se a la natura amb una actitud de cura i respecte col.laborant a la sostenibilitat del planeta i a la cultura de la terra.

Integrar la comprensió de la procedència d’uns determinats aliments i la necessitat de cuidar de l’alimentació.

Fomentar el valor de la paciència i l’observació.

Afavorir la cooperació del grup classe.

Aprendre un llenguatge propi de l’hort i de les ciències de la botànica.

Millorar les competències científiques gràcies a un espai científic privilegiat on fer-se preguntes sobre el què veuen, experimentar amb els elements naturals i fer hipòtesis de tot allò que manipulen.

Desenvolupar el món dels sentits i la intel·ligència naturalista

Treballar les competències bàsiques, lingüístiques, i matemàtiques.

Aprendre a resoldre problemes amb els agents naturals, decidir què pot ser el millor, com podem fer-ho.

Créixer en contacte amb la natura i...

... i moltes coses més!

L’hort és, en definitiva, un espai d’aprenentatge transversal perquè una escola verda és una escola de vida i de cultura!


Compromís social
Noticia