Joc heurístic

Aquest joc es pot iniciar cap els 12 mesos fins els 2 anys, és una activitat que aprofita les accions espontànies dels nens i les nenes i les potencia.

Té dues fases: durant la primera, exploren el material i combinen uns objectes amb els altres, durant la segona fase: orientats per l'adult i de manera organitzada, recullen el material.

Què es treballa amb aquest joc?
Exercitar la capacitat de concentrar-se en el propi joc/activitat. Coordinar els moviments simultanis de les dues mans: picar, enfilar, apilar, sostenir, posara dins, treure... Ajustar els moviments de la mà i dels dits Identificar qualitats dels objectes: formes, textura, pes, color.... Diferenciar qualitats dels son

so : agut, greu, fort, fluix
Observar els objectes en posicions diverses
Exercitar la capacitat d’escollir, de triar el material.
Combinar els objectes per aconseguir la finalitat que ell o ella s’ha proposat: fer soroll, omplir,buidar, alinear, enfilar...
Classificar els materials mentre els recull.
Adquirir l’hàbit d’endreçar el material: un lloc per cada cosa i cada cosa al seu lloc

 Alguns exemples d’objectes i la seva procedència:
-De la natura: Petxines, pinyes,
- Comprats: Anelles de cortina, cadenes fines, trossos de mànega, pilotes de ping-pong, boles de suro, rulos de perruqueria, bigudins, agulles d’estendre, cèrcols de goma (cafetera).
- Confeccionats:Trossos de roba, pompons de llana.
-Recollits arreu: petites ampolles o pots de vidre gruixuts, cilindres de cartró, tapadores de pot de melmelada, cintes, vetes i cordons, capsetes de fusta, cartró i metall, claus de pany...

El paper de l'adult
L'adult en aquesta activitat adquireix el paper de facilicitador, estar atent i observar en un lloc on el poden localitzar tots els nens. El seu rol es d'observador, no li permet actuar.


Noticia
Articles relacionats