La biblioteca d'aula

A les aules de P5 de La Farga Infantil tenim contes i llibres variats, amb dibuixos, amb un llenguatge proper al nen, entenedor i que li resulta atraient, amb l'objectiu de despertar en el nen la seva curiositat.

La intervenció educativa en aquest àmbit ha d’anar adreçada a encomanar, engrescar i explorar les preferències lectores de cadascú.  Caldrà oferir als alumnes experiències lectores que els permetin desenvolupar aquestes actituds.

Dedicar un temps perquè els alumnes es familiaritzin amb els llibres i amb la lectura és fonamental per desvetllar les ganes d’aprendre a llegir i començar a desenvolupar l’hàbit lector dels alumnes.

A les classes de P-5 tenim muntada una biblioteca.

Les mestres tenim la inquietud d’oferir als nens l’oportunitat d’entrar en contacte amb el món dels llibres, contes i aventures, a través de la lectura diària i d’aquesta manera afavorir l’aprenentatge lector i descobrir el gust per la lectura. 

Tenim els contes classificats en quatre grups, dividits segons el nostre criteri per nivell de llenguatge, quantitat i dificultat del text.

Els contes estan ubicats en un lloc concret de l’aula, en prestatges en que el nen tingui plena accessibilitat, perquè ell pugui dirigir-se a la biblioteca de manera autònoma, lliure i  pugui ell triar el llibre que més li ve de gust de llegir.

Un cop el nen ha triat el llibre, se'l pot endur a casa durant una o dues setmanes.

Un cop a casa, cal afavorir  un ambient tranquil, còmode i ben il·luminat. Podem buscar estones en que el nen comparteixi la seva estoneta de lectura amb el pare i/o la mare per tal d’afavorir un bon vincle afectiu.

També podem optar perquè els pares llegeixin en veu alta el conte mentre el nen va observant les il·lustracions. En finalitzar el llibre podem iniciar una conversa sobre el conte llegit, inclús fer-li preguntes sobre: “què li ha semblat”, “com s’ha sentit”, “el més o el que menys li ha agradat”.,…

D’aquesta manera pretenem:

- Despertar el gust per la lectura.

- Aprofitar la motivació i les ganes que tenen per aprendre a llegir i a desxifrar tots els símbols gràfics que l’envolten.

- Crear diàriament un hàbit lector.

- Aprofitar i establir un bon vincle afectiu amb el nen

- I… desenvolupar les virtuts de l’esforç, el respecte i cura de material i sobretot la responsabilitat.


Noticia
Articles relacionats