La importància de l'Anglès a La Farga

L’anglès ha de ser una llengua amiga i present a la vida quotidiana. Per aquest motiu, a La Farga hem deixat de veure aquesta llengua només com una assignatura per establir aquest idioma com a vehicle natural de comunicació diària a l’escola.


<iframe src="https://player.vimeo.com/video/170761348" width="480" height="250" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

1. ANGLÈS DES DE LLAR 0 

A La Farga som conscients que l’anglès té un paper fonamental en aquesta tasca d’aprenentatge i per això, des de Llar d’Infants, procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari per facilitar l’assimilació i comprensió de la llengua estrangera mitjançant diferents projectes i rutines diàries.

Cadascuna de les unitats didàctiques es presenten amb diferents
materials i es proposen activitats diverses, mitjançant les quals els nadons posen en pràctica el que han après jugant, cantant, etc.

Totes aquestes activitats es veuen recolzades per les RUTINES DE CLASSE: cada dia les mestres donen la benvinguda als seus alumnes (Corner Routine), canten i juguen amb objectes relacionats amb els aspectes treballats (The topic’s bag), escolten contes en anglès a la pissarra digital (Multimedia feature) i repeteixen i interioritzen el vocabulari (Practising and producing). 

Així, l’aprenentatge passa per tres fases: PRESENTAR - PRACTICAR –PRODUIR.

Veure vídeo


2. PROJECTE HOORAY

Aquesta dinàmica, que també comprèn mòduls setmanals de Conversation i d’Atelier, és el pilar pedagògic del PROJECTE HOORAY. Aquest projecte s’aplica a totes les aules d’Educació Infantil i ofereix als nostres alumnes l’oportunitat d’aprendre del seu entorn amb els cinc sentits segons el mètode “active learning”. Així, els més petits de l’escola aprenen de forma lúdica en un entorn estructurat i condicionat per motivar-los i aconseguir fer-los gaudir de l’anglès. D'aquesta manera, al llarg de tot el dia, l’anglès continua adquirint importància: al menjador, a la classe, al pati…

La introducció de l’anglès  a les primeres edats de manera progressiva facilita molt el seu aprenentatge,  per això des de La Farga els oferim l'oportunitat d'aprendre de forma lúdica amb una àmplia varietat d'activitats i en un entorn estructurat i condicionat per motivar-los i
aconseguir fer-los gaudir de l'aprenentatge de l'anglès.


Veure vídeo

 

3. PROFESSORAT NADIU & SPEAKING

La conversa és una eina fonamental per a millorar l’aprenentatge de l’anglès. Per tal que els alumnes des de ben petits puguin progressar en aquest aspecte, La Farga desenvolupa un programa d’auxiliars de conversa nadius.

Els auxiliars de conversa:
- Són professionals nadius
- Són un suport per la professora titular a més d'animar, amb el seu exemple, a parlar en anglès d'una manera natural.
- Imparteixen classes de conversa amb l'objectiu de reforçar el
vocabulari i les estructures gramaticals apreses a la classe d'anglès.

Així, l’equip d’anglès de La Farga crea un ambient acollidor i estimulant on els nens poden expressar-se i practicar l’anglès.

Veure vídeo


4. CLIL (ASSIGNATURES EN ANGLÈS)

La continuïtat i coherència del nostre programa educatiu és un factor clau per a guiar als nostres alumnes a un aprenentatge sòlid i complet que els condueixi a la millora personal, humana i professional. És per això que, continuant amb la dinàmica d’ensenyament de la llengua estrangera, que s’inicia durant l’etapa d’Infantil, a Primària les iniciatives i projectes emmarcats dins de l’assignatura d’anglès tenen un paper principal.


El projecte CLIL (Content and Language Integrated Learning) s’inicia amb els alumnes d’Educació Infantil a l’Atelier i continua al llarg de l’Educació Primària amb l’oferta d’assignatures en anglès com Science, Geography…

CLIL té un doble objectiu:
- aprendre l’assignatura que s’imparteix i
- l’anglès com a vehicle de comunicació, més enllà de la gramàtica.

Veure vídeo

 

5. PREPARACIÓ PER A EXAMENS OFICIALS

Aquestes iniciatives són un punt clau en la preparació dels alumnes que treballen per participar als exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) i de Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages). Des del Departament de llengües estrangeres s’anima i es prepara l’alumnat per a participar en aquestes proves reconegudes internacionalment. Així, el 74% dels alumnes finalitzen els seus estudis havent obtingut un títol oficial d’anglès.

Veure vídeo
 

6. AN IRISH EXPERIENCE

Per una altra banda, els grans de primària i els petits de secundària (6é EPRI i 1er ESO) tenen la possibilitat de cursar un dels trimestres escolars a Irlanda, convivint amb una família nativa i, alhora, seguint els seus estudis en un col·legi a Dublín. El programa es va iniciar ara fa més de 20 anys i hi participen una vintena d’alumnes cada curs.

Veure vídeo

 

7. CONVERSES AMB LES FAMÍLIES

Les pel·lícules i documentals que es projecten dins del marc de les assignatures d’Història, Ciències, Filosofia etc., es visualitzen en anglès amb la finalitat que els alumnes s’acostumin i interioritzin els conceptes i vocabulari específics de cada tema.

Seguint aquesta línia, moltes de les conferències organitzades a les escoles, a partir de les quals els grans del col·legi escolten de primera mà a professionals i persones d’interès social i humà, són també en anglès.


Gràcies a la preparació continuada, completa i sòlida i al compromís i treball dels nostres professors, cada any la nota dels nostres alumnes a l’anglès de les PAU és molt superior a la mitjana de Catalunya.

Veure vídeo


 8. RESULTATS

Els exàmens Cambridge English: Young Learners - pensats per a
alumnes de Primària- concedeixen estàndards d’anglès reconeguts internacionalment. En el darrer curs, més de 500 nens de Primària van rebre els seus diplomes de: Starters, Movers i Flyers

D’una altra banda, el 96% dels alumnes de 4t d’ESO estan al tram alt i mig alt a la prova d’anglès de Competències Bàsiques d'aquest curs (maig de 2016).


A les PAU la nota d'anglès de les dues darreres edicions està per sobre del 7,3, molt per sobre de la mitjana de Catalunya.

Els últims anys en el col·legi són la millor oportunitat per ampliar i fonamentar els coneixements adquirits enfortint els pilars pedagògics i acadèmics que, més endavant, seran per als nostres alumnes un punt d’ancoratge en el seu desenvolupament personal i professional. Enguany, a La Farga, un 74% dels alumnes d’aquesta etapa han finalitzat els seus estudis havent obtingut un títol oficial d’anglès.
Noticia
Articles relacionats