La psicomotricitat: una aposta de futur

A La farga Infantil creiem que per la seva maduració intel.lectual, el nen en etapa de preescolar ha de treballar tots els conceptes a nivell vivencial i manipulatiu .

PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA PSICOMOTRICITAT?

Aconseguim una correcta organizació neurològica: un problema funcional deriva en un problema educatiu. El nen progressa en el coneixement i domini del propi cos, i assoleix, progressivament, seguretat afectiva i emocional formant-se una imatge positiva d’un mateix i dels altres. Juga un paper fonamental en el desenvolupament de la personalitat del nen

EL FINAL DEL CAMÍ: ESCRIPTURA, LEC TURA I MATEMÀTIQUES

A través de la psicomotricitat, ,el nen treballa conceptes relatius a l’espai i el temps, d’una forma lúdica i sense adonar-se’n. Volem aconseguir un domini progressiu de les destreses motrius bàsiques necessàries, coordinació i equilibri, alhora que potenciem el desenvolupament de la motricitat fina, manipulació i grafisme, aconseguint una millor capacitació de l'escriptura, la lectura i les matemàtiques, indispensables avui en dia per a l‘ èxit acadèmic!.

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/HSj4BJShSdqgJf" width="480" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> 

Noticia
Articles relacionats