L'assamblea a l'aula

Un moment en que la professora dedica exclusivament aquells instants del matí a rebre els nens de manera única, i individualment.

Des d'aquest curs a P5 hem inciat l'assemblea a  l'aula de P-5.

El moment de l'acollida també és un moment en que els nens es retroben amb el seu grup . Intercanvien emocions, llenguatge i experiències viscudes amb els seus iguals.

Arribem a la classe, saludem  la mestra, els companys... i de manera autònoma pengen la motxil.la., col.loquen la carpeta al prestatge i es poses la bata. Aquest també és un moment d' interacció entre ells, moment de cooperació, moment d'a'juda,  moment de generositat; hi ha nens que ajuden als altres, d'altres que demanen ajuda i d'altres que accepten de bon grat ser ajudats.

És molt fàcil veure a les aules de bon matí com un company ajuda a cordar  la bata a un altre.

La classe s'incia tots asseguts en rotllana: d'aquesta manera tots ens veiem els ulls i podem establir un vincle afectiu que ajuda a la cohesió de grup.

Un cop situats la mestra afavoreix (amb un clima de confiança, de diàleg, i d'empatia) que cada nen pugui expressar, comunicar, a la resta del grup qualsevol sentiment, inquietud, observació que tingui ganes i necessitat de compartir amb tots nosaltres.

L'objectiu és que l'infant pugui expressar, en un ambient còmode, les seves inquietuds. Per tant, la missió de la mestra és procurar que les relacions que s'estableixin siguin principalment:  valorar les aportacions i a l'altre, afavorir  l'escolta, respectar el torn i conduir la conversa de manera significativa.

A l'escola hem iniciat un procés de formació de Pensament visible i estratègies de pensament (VESS*).

La primera estratègia que estem introduint és la pràctica de "La perla de la saviesa".

Aquesta estratègia consisteix en relatar una anècdota important per a un mateix  i explicar què es va aprendre d'ella.  A partir d'un fet concret, potser en aparença no molt important, el nen o nena reflexiona sobre perquè li sembla important i què va aprendre, els ajuda a reflexionar sobre el passat, a valorar les seves experiències i  a extreure aprenentatges per a un futur. També els ajuda a conèixer els seus companys, establir connexions i apropar-se als altres de manera empàtica.
Noticia
Articles relacionats