L'atelier

Un espai que provoca la creació artística dels infants a partir de propostes obertes i l’accés a nombrosos materials i tècniques

L’Atelier és un espai artístic de coneixement del món, d’autoconeixement, d’expressivitat, de formació de la sensibilitat estètica, d’acostament al món de l’art. És un taller artístic on desenvolupar la creativitat, la creativitat com a estratègia de pensament focalitzada en la resolució de problemes.

ARTENCURS

QUÈ T'HA EMOCIONAT AVUI? (ARTICLE ARA CRIATURES)Preparats per al canvi
Noticia