L'estimulació primerenca

A les aules de La Farga Infantil oferim aquesta estimulació treballant amb bits d'imatges, lectura i matemàtiques, la psicomotricitat i treballant les habilitats neurològiques.

Les darreres investigacions en el camp de la neurociència posen èmfasi en la importància i repercussió que les experiències primerenques, en els nens petits, poden tenir sobre l'evolució i capacitat del seu sistema nerviós. El cervell del nen es quadruplica en pes entre el seu naixement i els sis anys. Això depèn, entre altres factors funcionals, de l'estimulació de la que ha estat objecte. Aquesta estimulació desenvolupa el sistema nerviós donant al cervell l'estructura necessària, afavorint les connexions neurals i la creació de la seva xarxa.

Específicament, el treball dels diferents bits dissenyats per Glenn Doman estimula els sentits exteroceptius, la intel· ligència visual, auditiva, lingüística, cientificonatural o la  logicomatemàtica i es realitza en dos moments del dia, matí i tarda. Introdueixen nou vocabulari que associen a les imatges, es treballen els moments d’atenció, l’observació...

Pel que fa a la psicomotricitat, es treballa l’arrossegament, el gateig, braquiar o balancejar-se agafant-se a una escala horitzontal, rodolar, tombarelles, caminar fent equilibri, de puntetes, saltant... La psicomotricitat estimula els sentits propioceptors, la intel·ligència motriu, el control de la postura, la lateralitat

Finalment, el treball de les habilitats consisteix en la preparació i disposició de materials pensats específicament per al treball d’un o diversos sentits. Un dels recursos emprats és l’escolta d’audicions musicals o el treball de les filtracions auditives, entre d’altres.

COM TREBALLEM LES HABILITATS NEUROLÒGIQUES

 


Noticia
Articles relacionats