Plurilingüisme

A partir de llar 2 els pares poden optar per una línia trilingüe o una línia d’immersió en anglès.

A La Farga Infantil els nens i nenes tenen un contacte continuat i progressiu amb el català, castellà i anglès des de la Llar d’Infants, perquè creiem que el plurilingüisme arrela amb els nens amb més facilitat si s’inicia a les primeres edats. A partir de llar 2 els pares poden optar per una línia trilingüe o una línia d’immersió en anglès.

En tots els casos, fem un especial èmfasi en el llenguatge oral, essencial per al desenvolupament dels infants i per a tots els seus aprenentatges. L’objectiu és afavorir la parla en un context distès i de respecte. L'estructura d'aula flexible organitzada amb espais d’aprenentatge on els nens es poden moure i parlar de manera natural, facilita el desenvolupament del llenguatge i de les habilitats comunicatives.