Plurilingüisme i lectoescriptura

Contacte continuat i progressiu amb el català, castellà i anglès des de la Llar d’infants

A La Farga Infantil els nens i nenes tenen un contacte continuat i progressiu amb el català, castellà i anglès des de la Llar d’infants perquè creiem que el plurilingüisme arrela amb més facilitat en els nens si s’inicia des de les primeres edats. Els pares poden optar per una línia trilingüe o una línia d’immersió en anglès.

En tots casos, fem un especial èmfasi en el llenguatge oral, essencial per al desenvolupament dels infants i per a tots els seus aprenentatges. S’afavoreix la parla en un context distès i de respecte. L'estructura d'aula flexible organitzada en espais d’aprenentatge on els nens es poden moure i parlar de manera natural, facilita el desenvolupament del llenguatge i de les habilitats comunicatives .

Respecte a l’aprenentatge de la lectoescriptura combinem els mètodes analític i global, però la mecànica lectora pròpiament dita és analítica. Dins d’aquest aprenentatge lector, donem gran importància a la consciència fonològica, base del procés lector. De manera paral·lela, anem introduint la llengua escrita amb activitats significatives per als nens i respectant els diferents ritmes maduratius.