Preinscripció escolar 2018-2019

Us fem a mans tota la informació que cal tenir en compte per la preinscripció oficial del proper curs 2018-.2019

Com ja sabreu, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat obre el pròxim dia 13 d'abril el termini de presentació de sol·licituds per a la preinscripció del curs 2018-2019: per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Aquesta preinscripció es pot fer fins al 24 d’abril.

Més informació AQUÍ 

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/263835971" width="460" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

Què és la preinscripció i la matrícula?

El primer pas per obtenir una plaça escolar és la preinscripció. Quan les escoles saben el nombre de sol·licituds i les places que poden oferir, s’inicia la matrícula.

Qui ha de sol·licitar preinscripció?

Els alumnes que vulguin accedir per primera vegada a un centre, entrar al primer curs d’Educació Infantil (P3), al batxillerat de la modalitat d’arts, a qualsevol modalitat de batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, a la formació professional, i als ensenyaments de règim especial tot i que aquests s’imparteixin al mateix centre on s’està escolaritzat.

S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció al centre educatiu demanat en primer lloc. La presentació de més d’una sollicitud comporta que s’invalidin els drets de prioritat.
Únicament es podran presentar sol·licituds separades quan es refereixin a ensenyaments de tipus diferents.

En l’imprès de sol·licitud es poden indicar tots els centres i ensenyaments als quals es voldria accedir, col·locats per ordre de preferència.

Dades detallades a Ajuntament de Sant Cugat.   


Como ya sabréis, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat abre el próximo día 13 de abril el terminio de presentación de solicitudes para la preinscripción del curs 2018-2019: para al segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria.

Esta preinscripción se puede realizar hasta el 24 de abril.

Más información AQUÍ 

¿Qué es la preinscripción y la matrícula?

El primer paso para obtener una plaza escolar es la preinscripción. Cuando los colegios saben el número de solicitudes y las plazas que pueden ofrecer, se inicia la matrícula.

¿Quién debe solicitar preinscripción?

Los alumnos que quieran acceder por primera vez a un centro, entrar al primer curso de Educación Infantil (P3), al bachillerato de la modalidad artística, a cualquier modalidad de bachillerato si se está cursando o se ha cursado un ciclo formativo, a la formación profesional, y a las enseñanzas de régimen especial aunque éstos se impartan en el mismo centro donde se está escolarizado.

Se debe presentar una única solicitud de preinscripción en el centro educativo elegido en primer lugar. La presentación de más de una sollicitud conllevaque se invaliden los derechos de prioridad.
Únicamente se podrán presentar solicitudes separadas cuando se refieran a ensñanzas de tipo diferentes.

En el impreso de solicitud se pueden indicar todos los centros y enseñanzas a las que se quiera accedir, colocados por orden de preferencia.

Más información en Ajuntament de Sant Cugat.   


Noticia
Articles relacionats