Preinscripció pel curs 2022-23

Del 7 al 21 de març, per a famílies noves o que fan el pas de Llar 2 a P3

CALENDARI

El Departament d’Educació ha publicat les dates per realitzar les preinscripcions per al curs 2022-23:

• Educació Infantil i Primària: del 7 al 21 de març

Podeu trobar AQUÍ l’enllaç per realitzar la preinscripció de manera telemàtica.

La preinscripció només l'han de fer els alumnes que canvien de centre, o de Llar-2 a P-3. La resta NO CAL.

La preinscripció s’ha de fer telemàticament, però qui tingui dificultats pot venir a la secretaria de l’escola i l’ajudarem a fer-la (cal cita prèvia)

Abans de començar el procés, cal saber:

Codi de LA FARGA (codi de centre 08025885) 

Si l’alumne a preinscriure procedeix d’un centre educatiu de Catalunya caldrà informar de l’IDALU o RALC (si no el coneixeu, us l’han de facilitar al centre d’origen o busqueu-lo aquí).

Sistema de puntuacions pel curs 2022/2023 (podeu clicar aquí)

Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.

És important fer la preinscripció dins del calendari establert ja que fora de termini us faria perdre tots els drets d’adscripció, és a dir, que podrieu quedar-vos sense plaça.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

(Cal presentar-la tota digitalitzada en el moment de la preinscripció: llibre família, DNI, doc. acreditativa...) Si faltés alguna documentació es pot tornar a accedir a la sol.licitud, anar a l’apartat corresponent i penjar-la (fins el 23 de març).

El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)


DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri:

Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Renda anual de la unitat familiar: quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Certificat o targeta acreditativa de discapacitat (de l’alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans).

Alumne o alumna que ha nascut en un part múltiple: Per acreditar que l’alumne/a té germans bessons cal presentar el llibre de família.

Situació d’acolliment familiar: Per acreditar que l’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar cal que la família adjunti a la sol·licitud la resolució d’acolliment.

Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: sentència o certificat.

Certificat d’ubicació del lloc de treball.

Per als següents criteris NO CAL adjuntar cap documentació, el col.legi ho validarà:

Germans matriculats al centre.

Pare, mare, tutor o tutora treballa al mateix centre.

TIPUS DE SOL·LICITUD

Tipus 1: Electrònica (es necessària la identificació digital: idCat Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic)

Tipus 2: En suport informàtic (si no tens identificació digital)

T'AJUDEM?

Com veieu, aquest any NO és necessari passar per l’escola per tramitar la preinscripció ni portar la documentació en paper. Però la Institució Familiar d'Educació posa a la vostra disposició un SERVEI DE SUPORT per tal que pugueu venir presencialment i us ajudarem a tramitar-ho tot.

Podeu posar-vos en contacte amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció.

Adjuntem el següent video explicant quins són els passos i tràmits que heu de fer per dur a terme la preinscripció del vostre/a fill/a:


FAQS

Des de l'escola, us volem compartir una notícia on resolem les preguntes més freqüents que solen sorgir durant el període de preinscripció: [email protected] / Infantil 936191244

Tota la informació referent a la preinscripció la trobareu a la web de la Generalitat accedint a aquest enllaç. A més, mantindrem la web de l'escola actualitzada per poder anar informant-vos de quasevol novetat. Podeu consultar la nostra oferta de places accedint al mapa escolar de la preinscripció del curs 2022/23.

Agraint la vostra col·laboració, rebeu una cordial salutació,

Equip  La Farga

Preparats per al canvi
Noticia