PROJECTE ATELIER I4 i I5

ANTONI TÀPIES

Des de l’Atelier ens endinsem aquest curs en un nou projecte inspirat en l´obra de l´artista Antoni Tàpies. I4 i I5, amb motiu del seu centenari, descobriran la seva obra i sobretot allò que ella ens hi pot aportar. Per això, adaptarem la proposta de la Fundació Antoni Tàpies del joc de saber mirar “Mireu, mireu a fons”.

L'objectiu principal és aprendre a plantejar-nos interrogants, per interpretar i reflexionar sobre la realitat, per no quedar-nos només amb allò que ens diuen que a simple vista es veu. Plantejar-nos preguntes que ens portin a replantejar-nos les coses des d'altres perspectives.

Ens basarem en diverses obres de l’artista. Les analitzarem i descobrirem quins elements plàstics són comuns i característics de la seva obra.

La intenció és anar aplicant allò après a la creació de les nostres pròpies obres. Si entenc que em puc preguntar sobre l'obra d'A. Tàpies també em podré preguntar sobre la meva: em pregunto…

- Em pregunto de quantes maneres puc dibuixar una cadira.

- Em pregunto de quantes maneres diferents puc dibuixar la lletra inicial del meu nom. ¿i el número de la meva edat? 

- Em pregunto per què puc utilitzar les lletres, els números, els símbols i les creus a les meves obres.

- Em pregunto quin seria l'objecte de casa que triaria per representar… i en quin lloc o sobre de què ho representaria?

- Em pregunto amb quants materials diferents ho podria representar i textures?

- Em pregunto a quants espais de l'Atelier puc crear la meva idea de … Etc.


Noticia
Articles relacionats