Resultats de l'enquesta d'inici de curs

Gràcies a les vostres aportancions i suggeriments hem ajustat el protocol d'entrades i sortides

Moltes gràcies a tots els que heu pogut ajudar participant a l'enquesta.

Les vostres aportacions ens ajuden a millorar.


Com a conclusions hem revisat el procés d'entrada i sortida de l'escola:

-Per acompanyar o recollir un nen/a només un adult

-Presa de temperatura i higiene de mans amb gel a l’entrada:

• De 8:00 a 9:00 del matí es farà als espais de permanències

• De 9:00 a 9:30h a l’entrada de l’escola

• A partir de les 9:30h a cada classe

-Eviteu quedar-vos parlant dins del recinte escolar


Moltes gràcies per la vostra col·laboració! Entre tots ho aconseguirem!Preparats per al canvi
Noticia