Setmana del teatre

del 21 al 25 de febrer

El teatre és expressió i comunicació, un àmbit des del qual potenciar molts objectius educatius. El teatre treballa la cara, el cos i la veu. Aprenem a expressar i comunicar amb la nostra expressió facial, amb tot el cos i també amb la veu. És un aprenentatge global, que implica tota la persona, que vol expressar-se per a ser comprès per l'altre.

A través de jocs de teatre senzills podrem treballar aspectes com:

- El coneixement del propi cos, l'expressió, la veu i la mímica.

- La capacitat de comunicació, oral, corporal i emotiva.

- Aprendre a parlar davant dels altres.

- Gestionar les emocions.

- Perdre la por.

- Desenvolupar la capacitat d'imitació

- I sobretot, gaudir, jugar i experimentar aprenent!

S'obre el teló!

Competència global
Noticia