TAULELL

Aquí podeu consultar l'oferta de places

Informe assignades en primera opció  AQUÍ

Informe assignades en primera opció ESO   AQUÍ

Informe llista d'espera OME  AQUÍ

Llistes ordenades educació infantil i primària AQUÍ

Llistes ordenades educació secundària AQUÍ


Informe barem resoltes primària  AQUÍ

Informe barem resoltes educació secundària AQUÍ


Llistes en barem. Educació Secundaria Obligatòria. AQUÍ

Llistes en barem. Segon cicle d'Educació Infantil i Educació Primària. AQUÍ


Publicació de l'oferta inicial de places de segon cicle d'Educació Infantil i Educació Primària. AQUÍ

Publicació de l'oferta inicial de places d'Educació Secundaria Obligatòria. AQUÍ