Treball cooperatiu

Des de La Farga Infantil ens hem adaptat als canvis constants de la societat, però a més de fer-ho a nivell curricular també hem de ser capaços de canviar la forma d’impartir les classes per treure el millor de cada alumne.

Per això hem introduït l’aprenentatge cooperatiu a les nostres aules, des d’Infantil fins al Batxillerat.

Amb aquesta metodologia es potencia l’aprenentatge de tot l’alumnat, no només d’aquells que tenen més dificultats, sinó també dels més autònoms i capacitats per aprendre. Ens permet un canvi d’organització, activitats i dinàmica de classe que afavoreix el procés d’ aprenentatge de cada un dels alumnes en tots els àmbits de la formació humana (educació integral).

EL COOPERATIU A LES AULES

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/206148293" width="460" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

Noticia
Articles relacionats