Treballem les emocions

Els nens i les nenes necessiten expressar els seus sentiments i que aquests siguin acceptats i respectats. En aquest sentit, és important que ajudeu els infants a posar paraules a allò que senten i experimenten.

Posar-vos al seu lloc, prestar-los atenció, escoltar-los i dedicar-los el temps que necessiten us ajudarà a entendre'ls, a interpretar allò que els passa i a fer que ells se sentin compromesos i no jutjats.

L'educació emocional en els nens és la base de tota educació. Els nens han d'aprendre fer sevir les seves emocions i ho han de fer des de petits.

Per això, tant a casa com a l'escola és important  oferir-los oportunitats perquè siguin capaços d'identificar les seves emocions així com a expressar-les i poder-les regular. Fer una bona feina els permetrà tenir una base emocional ferma per tota la vida.

Si el nen  creix tenint una bona base d'educació emocional, creixerà en confiança en si mateix, tindrà eines i estratègies per resoldre conflictes, aprendrà dels seus errors, tindrà una bona autoestima, serà una persona assertiva, tindrà unes bones habilitats socials, em definitiva serà una persona segura de si mateixa.

Les emocions són les encarregades de determinar com afrontem la vida de les persones, però sobretot en la vida dels nens.

Tot seguit enumerem algunes estratègies per fomentar l'educació emocional infantil a casa:

• Tenir en compte les opinions dels nens, tenir en compte les seves emocions.

• Donar opcions als nens. És molt important que sàpiguen prendre decisions, encara que sigui sota la supervisió de l'adult

• Ser un bon oient, és important perquè se sentin valorats. El que ens expliquen és molt important per ells i també ho ha de ser per nosaltres. Quan es facin grans voldrem que ens expliquin coses

• Demanar disculpes quan es necessari, tractar amb respecte a tots els membres de la família, ser amables. Els nens aprenen de l'observació del comportament dels seus pares

• Fomentar l'autoestima dels nostres fills i filles. Per aconseguir-ho els hi hem de donar responsabilitats d'acord amb la seva edat, reconèixer la feina ben feta, que prenguin decisions relacionades amb allò que fan.

• El posem l'últim però és molt important respectar les diferències i entendre que cada nen és diferent, té uns talents i unes habilitats.

Tant a casa com a l'escola és molt freqüent que trobem situacions en les que les emocions tenen una importància rellevant. Serà important doncs ensenyar-los a identificar i a expressar com són aquestes emocions. Fem preguntes obertes, en un ambient tranquil, relaxat i sobretot escoltant-los de manera activa. Els podem preguntar com se senten, com pensen que han de reaccionar, com poden evitar tornar a sentir-se així ...

Quan parlem d'emocions és important que verbalitzin per sentir-se bé, per comparti-ho. Hem d'ensenyar als nens a raonar les seves respostes, millorant el seu vocabulari. No sempre hi ha una única solució però sempre  trobarem una, que els farà crèixer, fer-se grans, aprendre dels errors, sentir-se més contents i segurs per la pròxima.

Fer un bon equip casa/escola ajudarà als nostres infants a ser més feliços. 50 contes per treballar les emocions

Noticia
Articles relacionats