Xerrada Frances Torralba

Francesc Torralba, filòsof, teòleg i professor de la URL va explicar, el passat dia 25 de maig, les claus per una educació harmònica

Francesc Torralba, que va fer una ponéncia en primera persona i des de la seva experiència personal. En la seva excel.lent aportació, el Dr. Torralba ens va parlar de 4 claus per apropar-nos a l'harmonia en educació:

Dimenssió  corporal En  primer  lloc,  va  parlar  de  la  importància  d'una  educació  corporal equilibrada, començant des del punt de vista alimentari, evitant tant els excessos com els dèficits; ens va convidar a trobar l'equilíbri en el joc d'activitat i descans, com a base per un desenvolupament harmònic de les persones.

Educació emocional L'harmonia personal depèn, en gran mesura, de l'harmonia del context, ja que les circumstàncies ens configuren. Com a pares hem de procurar harmonitzar el context, doncs la incorporació de rutines permeten aquesta estabilitat. Ens va convidar a procurar que les coses no canviïn de cara als fills, encara que per nosaltres hagi canviat tot.

Dimenssió social Vetllar perquè hi hagi integració de criterís en la primera ínfància, de tal manera que a l'etapa de l'adolescència, encara que els pares no hi siguem presents, si els fills tenen criteris clars, hi haura tranquil·litat i harmonia. Si no hi ha integració de criteris, hi ha més  possibilitat  de  fracàs. Suggeria, per tant,  evitar  la hiperpaternitat, l'excés de control i de dirigir els fills amb "control remot", considerant que "la contrarietat educa i la facilitat atròfia" .

Dimenssió espiritual Cultivar la intel·ligència espiritual o transcendent és un repte educatiu que cal enfrontar per educar persones plenes i harmòniques, i és bàsica per elaborar projectes de vida, ja que és el suport per tirar endavant en les dificultats.

 

La xerrada va ser clara i accessible, sense renunciar en cap moment a la profunditat. Moltes gràcies per totes les reflexions i aportacions


Noticia
Articles relacionats