All Day English Class

Línia d'immersió en anglès a partir de Ll2

All Day English Class és un projecte que s'ofereix com a opció  segons la decisió dels pares dels cursos des de P2 fins a P5. I es que no tots els pares i mares comparteixen les mateixes inquietuds: alguns prefereixen l'ensenyament principal en les llengües oficials del nostre país entenent que la resta de grups també tenen un alt nivell d'anglès i sessions diàries en aquesta llengua.  

Així doncs, aquest és un projecte de caràcter oral, basat amb el contacte natural amb professorat perfectament bilingüe o amb un nivell molt alt d'ambdues llengües Per a estructurar el contacte entre les diferents llengües es fa servir el sistema "una persona- una llengua" on cada professora ofereix un model lingüístic de qualitat reconeixible a través del color del polo-shirt.

 A l'aula també entra una professora amb llengua materna catalana encarregada d'assegurar les competències orals i d'iniciar la introducció dels processos de lecto-escriptura en català. Les dues professores (anglès i català) habitualment no coincidiran a l'aula i es respectarà el model d'1 persona-1 llengua.

És un aprenentatge de l'anglès que va més enllà de la comunicació bàsica i busca poder reflexionar, en i a través d'aquesta llengua.