Escola Verda

La Farga Infantil, escola verda!

Us volem donar la benvinguda al nostre gran projecte: LA FARGA INFANTIL, ESCOLA VERDA

Les escoles verdes són aquells centres que s’acullen a l’Agenda 2021 de la UNESCO, és a dir, a la reorientació de l’educació cap a un desenvolupament sostenible. Proposa que s’ajudi a les escoles a portar a terme i dissenyar plans de treball relacionats amb el medi ambient, integrats en els plans d’estudi.

Pensem i confiem que les nostres petites accions a nivell local tindran una repercussió a nivell global.

Aquest procés és com un cargol, que s’arrossega lentament però sempre deixa la seva petjada. Començarem realitzant petites intervencions concretes en tota la comunitat educativa, que us anirem comunicant perquè tots puguem ser partícips, ja que vosaltres sou el motor de l’educació dels vostres fills/es.

Els nens són els principals agents del canvi, ja que no sols integren les accions concretes sinó les porten a casa i les fan vives, llaurant el camí pel futur.

El més important de ser una Escola Verda no és únicament reciclar i cuidar els nostres espais naturals, sinó és conscienciar i fer créixer en el cor dels nostres infants el desig de viure en un planeta sostenible.

Comptem amb vosaltres!  

GOING TO THE SCHOOL GARDEN

DESPLASTIFICA'T


RECYCLING