Formació espiritual: Atrium

Formació integral per als nostres alumnes

La formació humana i espiritual constitueix l'eix central del nostre projecte educatiu. Som una escola d'orientació cristiana i la nostra principal missió és incidir en el desenvolupament integral dels nostres alumnes i ajudar les famílies a desenvolupar la seva tasca educativa.

Atrium és un projecte de transmissió de la fe cristiana de manera propera, viscuda, a través d'activitats i materials que el nen pot tocar i experienciar de manera personal i significativa. És un projecte que es basa en una relació personal del nen amb Déu, es tracta no tant de conèixer una "matèria" com de conèixer i aprendre a tractar a un amic.