Obrim les portes a nous coneixements

Fomentar el gust per la lectura, el desig, les ganes i la il•lusió per llegir llibres comporta ajudar a desenvolupar hàbits lectors i actituds positives vers la lectura.

T'agrada llegir?

A la Farga infantil creiem que és important i molt enriquidor establir un espai a l'escola en el que hi hagi un contacte directe amb la literatura per fomentar el gust per la lectura, el desig, les ganes i la il·lusió per llegir llibres i així desenvolupar hàbits lectors i actituds positives vers la lectura.

Els infants de la nostra escola aprenen gràcies a la preparació de diferents espais tant dins l'aula com fora de l'aula: el patí, l'hort, espais d'experimentació al passadís i també, aquest curs, hem creat l'espai de Biblioteca ubicat a hall d'Infantil 4. Un espai per a descobrir per ells/es mateixos coneixements, relacionar aprenentatges i crear de nous.

La intervenció educativa en aquest àmbit ha d'anar adreçada a encomanar, engrescar i explorar les preferències lectores de cada alumne. Oferim als alumnes experiències lectores que els permetin desenvolupar aquestes actituds creant un espai per gaudir dels contes. Aquest espai també permetrà als nostres alumnes practicar els nous reptes assolits dia a dia durant les activitats del projecte d'aprenentatge de la lectoescriptura a partir de l'escolta d'un relat establir un vincle positiu amb els seus aprenentatges.

Dedicar un temps perquè els alumnes es familiaritzin amb els llibres i amb la lectura és fonamental per desvetllar les ganes d'aprendre a llegir i començar a desenvolupar l'hàbit lector dels alumnes per estimular el pensament creatiu, imaginatiu i crític permetent expressar-se de diverses formes. La lectura ens trasllada a nous espais, nous entorns i ajuda a relacionar les pròpies experiències augmentant la motivació per continuar el progrés dels aprenentatges:

Aquest acostament s'estableix a través dels contes infantils, atès que són els motivadors més rellevants en el procés d'adquisició de la lectura i l'escriptura i un dels mitjans més eficaços per crear i estimular el plaer pels llibres. Per això, el conte és el gènere literari més utilitzat a l'aula d'educació infantil. (Escalant & Caldera, 2008)


Noticia
Articles relacionats