Projecte Lector

Veritable plaer per la lectura

A La FARGA entenem la lectura com un procés complex i de capital importància al llarg de tota l'escolaritat. La incidència dels problemes en la lectura (comprensió, hàbits, fluïdesa ...) en el fracàs escolar és transcendental. D'aquí la rellevància del disseny i desenvolupament d'un projecte en el qual es concedeixi molt protagonisme a l'adquisició de bons hàbits lectors.

Considere que és important treballar en una programació que persegueixi la coherència i globalitat de les estratègies, instruments, materials, etc. i que parteixi sempre de les necessitats del alumne garantint moments de lectura lliure, espontània, informal. Per aquest motiu, tant a Primària com a Secundària hi ha 30 minuts de lectura diària, i en Batxillerat és lectura o estudi, segons les necessitats de l'alumne.

Així i mitjançant el Projecte Lector, es programen diferents estratègies, adaptades a les necessitats individuals de cada alumne, per buscar la construcció d'itineraris lectors que els ajudin a despertar el plaer per a la lectura. El projecte concedeix molt protagonisme a la biblioteca escolar com a centre de recursos per a l'aprenentatge i com a instrument imprescindible per descobrir i fomentar el plaer literari.