Treballem les emocions

Projecte socioemocional

Eduquem en l'art d'interactuar, propiciant que els nens i les nenes siguin generosos, servicials, líders i responsables.

Els nens i les nenes necessiten expressar els seus sentiments i que aquests siguin acceptats i respectats.

Posar-se al seu lloc, prestar-los atenció, escoltar-los i dedicar-los el temps que necessiten ens ajudarà a entendre'ls, a interpretar allò que els passa i a fer que se sentin compresos i no jutjats.

L'educació emocional en els nens és la base de tota educació. Els nens han d'aprendre a fer sevir les seves emocions i ho han de fer des de petits. Per això, tant a casa com a l'escola és important oferir-los oportunitats perquè siguin capaços d'identificar les seves emocions així com a expressar-les i poder-les regular. Fer preguntes obertes, en un ambient tranquil, relaxat i sobretot escoltar-los de manera activa és la clau perquè el nen creixi tenint una bona base d'educació emocional. D'aquesta manera també creixerà en confiança en si mateix, tindrà eines i estratègies per resoldre conflictes, aprendrà dels seus errors, tindrà una bona autoestima i serà una persona assertiva. En definitiva serà una persona segura de si mateixa.

Tot seguit enumerem algunes estratègies per fomentar l'educació emocional infantil a casa:

• Tenir en compte les opinions dels nens, tenir en compte les seves emocions.

• Donar opcions als nens. És molt important que sàpiguen prendre decisions, encara que sigui sota la supervisió de l'adult.

• Ser un bon oient, és important perquè se sentin valorats. El que ens expliquen és rellevant per ells i també ho ha de ser per nosaltres.

• Demanar disculpes quan és necessari, tractar amb respecte a tots els membres de la família, ser amables. Els nens aprenen de l'observació del comportament dels seus pares.

• Fomentar l'autoestima dels nostres fills i filles. Per aconseguir-ho els hi hem de donar responsabilitats d'acord amb la seva edat, reconèixer la feina ben feta, que prenguin decisions relacionades amb allò que fan.

• Respectar les diferències i entendre que cada nen té uns talents i unes habilitats diferents.

Què fem a l'escola per treballar la consciència emocional?

1. Identificar les emocions

2. Donar nom a les emocions identificades

3. Comprendre i empatitzar emocionalment amb els altres

Per fer-ho cada mes establim un hàbit de treball i una habilitat social i hi posem especial atenció durant tot el mes.

Fer una bona feina els permetrà tenir una base emocional ferma per tota la vida.


Articles relacionats