A punt per començar un nou curs!

Les escoles disposen d’un pla de contingència per donar resposta i suport a les necessitats personals i familiars en cas d’un nou confinament parcial o total.
 Aquest pla contempla l’organització de l’aprenentatge a distància i les estratègies de suport emocional per tal que tota la comunitat educativa
visqui aquesta situació amb el major equilibri possible.

Tot a punt per començar un nou curs!

Pla d'obertura


PLA OBERTURA
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE

DOCUMENTACIÓ
Dossier informatiu amb una explicació detallada de les diferents situacions i aspectes a tenir en compte per a una tornada segura a l’escola.
Consultar document
Dossier informatiu amb una explicació detallada de les diferents situacions i aspectes a tenir en compte per a una tornada segura a l’escola.
Consultar document
Tots els alumnes han de lliurar el primer dia de classe al tutor del seu grup la Declaració responsable COVID19 (hi ha una declaració responsable per cada etapa: Infantil, Primària i ESO/BAT.
Descarregar document.
En el document adjunt trobareu els diferents plans i protocols que hem elaborat, amb el recull d’accions i mesures aplicades, per fer de les nostres escoles espais més segurs. Hem inclòs també la normativa i documentació oficial del Departament d’Educació i Salut.
Consultar document.

En el cas de tancament parcial o total

En el cas de tancament parcial o total


Tota la programació docent del curs té prevista la situació del possible tancament d’un grup, curs o etapa:

  • Hem elaborat un pla de contingència que contempla els diferents escenaris de manera que no s’aturi en cap cas l’aprenentatge dels alumnes.
  • Hem format els nostres docents en les millors pràctiques de docència online per a millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge a distància, en el cas que hi hagi nous confinaments.
  • Disposem de llicències digitals per a gran part dels llibres de text en format paper que utilitzem.
  • Disposem de diverses eines per facilitar l’ensenyament online: Google Education: Classroom i Meet.


A punt

A punt


En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendrà les mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre.

En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.