ATELIER, laboratori de creativitat

Sota la màxima pensar-manipular-crear, l'atelier busca que els més petits donin curs a la seva espontaneïtat i expressivitat.

L’Atelier és un taller artístic on desenvolupar capacitats artístiques com l’observació, el pensament visual, la interpretació d’imatges, l’habilitat gràfica, el gust i l’estètica... i molt especialment la creativitat. Entenem la creativitat com la capacitat d’idear projectes valuosos i de portar-los a terme. El treball artístic i creatiu afavoreix la capacitat de valorar les diferents opcions, la capacitat de prendre decisions, de pensar de manera divergent, d’observar la realitat des d’un altre angle... capacitats que es fan molt necessàries en un món cada cop més incert que requereix de persones creatives i flexibles que sàpiguen trobar noves solucions.