Cultura de pensament

Desenvolupament d'hàbits de pensament

A través de les diverses situacions quotidianes, estem incidint en el desenvolupament dels hàbits de pensament i en la millora d'aquells aspectes —forces culturals—, que ajuden a construir una cultura de pensament: temps per pensar, oportunitats per fer les coses per un mateix, confiança en les capacitats dels infants, un model d’adult reflexiu, un ambient i unes propostes riques i estimulants, unes rutines i estructures que ajudin els nens a estructurar el seu pensament.

Per aquest fi, apliquem el model VESS, un model d'estratègies de pensament inspirat en les rutines de pensament del “Project Zero” i “Visible Thinking” de Harvard. A través del VESS, els nens i nenes van incorporant rutines de pensament i hàbits mentals que, poc a poc, passen a ser estratègies naturals a la seva vida quotidiana.